Felhívás

2021. június 18. 11:40 péntek

Esztergom Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Esztergom Város Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának – karbantartása megkezdődött.

A tervezési terület Esztergom város teljes közigazgatási területe.

A partnerségi egyeztetés kizárólag elektronikus úton történik.*

A településrendezési tervekkel kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket a FELHÍVÁS közzétételétől számítva 15 napig*, Philipp Frigyes főépítész úrnak címezve az alábbi elektronikus címen tehetik meg: foepitesz@esztergom.hu