Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Testületi ülés - 2023.11.16.

Testületi ülés - 2023.11.16.

2023. november 10. 11:52 péntek

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2023. november 16-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Javaslat Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről szóló 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Javaslat az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés a 2023. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés a kerékpáros pihenőhely kialakítására meghirdetett pályázat önrészének támogatásként való kifizetéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény kutyabarát intézménnyé válásának engedélyezéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés a MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés a 20372 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Látóhegyi út elnevezésű közterület Suzuki útra történő átnevezéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés a 20377/41 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Mátyás király utca elnevezésű közterület J. F. Kirchhoff fasorra történő átnevezéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Döntés az Esztergom, külterületi 0707/2, 0906/2, 0913, 0918, 0939/1 és a 0933/145 helyrajzi számú ingatlanokra történő szolgalmi jog alapításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés az Esztergom, Akácos utcában (Csenkei út - Beszédes utca közötti szakaszának) kiépült víziközmű-hálózat állami tulajdonba és az Északdunántúli Vízmű Zrt. üzemeltetésébe adásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. október 1.- 2023. október 30. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2023. október 01. - 2023. október 30. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző