Változik a szelektív hulladék-szállítás rendje

2021. július 16. 11:44 péntek

Az eddigi „zsákos” rendszer helyett 120 literes műanyag tárolóedényt biztosítunk a kertes-, családi házas ingatlantulajdonosok részére, akik részesülnek a házhoz menő szelektív hulladék-szállításban. A kétkukás gyűjtési rendszer keretében az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is kétfelé szelektálva szükséges gyűjteni. (Kommunális és szelektív)

A szelektív matricával ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:

 • műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);
 • papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
 • Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);
 • fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

Amennyiben a szelektív matricával ellátott edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező, fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék az eddig megszokott napon kerül elszállításra.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy a hulladék válogatását emberek végzik. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőedényzetbe.

Tájékoztató a műanyag tárolóedények átvételéről:

A kukákat minden érvényes szerződéssel rendelkező, a házhoz menő szállításban részesülő lakos térítésmentesen átveheti július 19-től augusztus 7-ig a következő helyszíneken és időpontokban:

 • Pilisszentléleki óvoda épülete - Pilisszentlélek, Pálosok útja 9. (ezen a helyszínen kizárólag 1 hétig – július 19-24.): pilisszentléleki lakcímmel rendelkező lakosok
 • Esztergom-kertvárosi Kirendeltség – Esztergom-kv. Damjanich utca 53.: esztergom-kertvárosi lakcímmel rendelkező lakosok, akik a 9-es és 10-es választókerületbe tartoznak
 • Zöld-Út Kft. telephely – Esztergom Árok utca 44. (volt Labor MIM gyártelep): esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok, akik a 4,5,6,7,8-as választókerületbe tartoznak
 • GAMESZ telephely – Esztergom Dózsa György tér: esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok, akik az 1,2,3 választókerületbe tartoznak

(Az esztergomi átvevőhelyekhez tartozó utcák listáját INNEN letölthető)

 • hétfő: 16:00-19:00
 • kedd: 7:00-10:00
 • szerda: 16:00-19:00                             
 • csütörtök: 11:00-14:00
 • péntek: 15:00-18:00
 • szombat: 9:00-12:00

Az átvételhez szükséges okmányok: személyigazolvány, lakcímkártya,

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a nyilvántartásban szereplő választókerületüknek megfelelő helyszínt vegyék igénybe, ettől eltérő helyszínen az átvétel nem lehetséges.

Meghatalmazással a tárolókat megbízott személy is átveheti. (Fontos ebben az esetben is a választókörzethez tartozó helyszínre menni). A meghatalmazás letölthető a https://vertikalzrt.hu/letoltheto_dokumentumok oldalon.

További információ
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu

Régiós elérhetőségek:
Esztergomi Ügyfélszolgálat
(2500 Esztergom, Pór Antal tér 1.)
+36 22/576-070

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
+36 33/542-098