Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Testületi ülés - 2023.03.09.

Testületi ülés - 2023.03.09.

2023. március 03. 09:11 péntek

MEGHÍVÓ

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2023. március 9-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Javaslat Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló …/2023. (…….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Javaslat az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés Esztergom Város településszerkezeti tervét jóváhagyó 638/2019. (XI.25.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának készítéséről naperőműpark telepítésével összefüggő beruházással kapcsolatban (településfejlesztési döntés)
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesterének 2023. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 8. „Döntés az Esztergom, Akácos utcai ivóvízellátás és szennyvízhálózat kiépítése a Csenkei út - Beszédes S. u. közötti szakaszon" tárgyban kötött eseti vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Javaslat az 50/2023.(II.16.) határozat visszavonásáról, valamint döntés a Vis maior pályázat benyújtása az Esztergom Vaskapui utat kísérő 15417 hrsz-ú ingatlan Szt. György árok mederburkolatának helyreállítására a műszaki szakértői nyilatkozat alapján pontosított becsült költséggel
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről az Ormos Imre Alapítvánnyal
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. A Gran Spa & Sport Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Eseti szerződés kötése úttervezésre a Strabag Kft-vel az Arany J. utca, Mátyás király utca, Áchim A. utca, „KECS laktanya", Budai N.A. utca gyalogátkelő tekintetében
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Zöld-Út Esztergom Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról, valamint döntés a Zöld-Út Esztergom Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Döntés a „Pro Urbe Esztergom” kitüntetések adományozásáról
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Császár Zoltánné települési támogatással kapcsolatos fellebbezésének elbírálása
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 17. Beszámoló az aktuális peres jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató támogatási igény benyújtásának visszavonásáról és egyedi elbírálású pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. február 1.- 2023. február 28. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2023. február 01. - 2023. február 28. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

Hernádi Ádám
polgármester